PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) 2.0 Biến điện thoại thành Modem

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer)
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.755

PdaNet+ for Android PdaNet+ for Android 4.17 Biến điện thoại thành modem kết nối Internet

PdaNet+ for Android
 • Phát hành: June Fabrics Technology
 • PdaNet là ứng dụng cho phép biến điện thoại Android thành một modem để kết nối Internet. Điều đặc biệt là ứng dụng này không yêu cầu phải thiết lập quá phức tạp trên thiết bị, nên có thể sử dụng dễ dàng, đối với cả những ai không thành thạo về công nghệ.
 • android Version: 4.17
 • Dung lượng: 179 KB
 • Tìm thêm: PdaNet PdaNet 3.00 PdaNet for Android 3.00 PdaNet 3.00 for Android PdaNet Android
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.251

PdaNet for Android (32-bit Windows Installer) PdaNet for Android (32-bit Windows Installer)

PdaNet for Android (32-bit Windows Installer)
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.183

PdaNet for Android (64-bit Windows Installer) PdaNet for Android (64-bit Windows Installer)

PdaNet for Android (64-bit Windows Installer)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.106