TOff

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 148 KB
  • Lượt xem: 2.281
  • Lượt tải: 2.274
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

TOff là một công cụ có khả năng tự động thực hiện các công việc như tắt máy, đưa máy tính vào chế độ “ngủ đông” (Hibernate) hay Stand-by theo thời gian chỉ định. Nó rất phù hợp cho những ai thường hay để máy tự làm việc như tải chương trình, dữ liệu từ Internet...

Để bật chức năng của TOff, trong cửa sổ của nó, bạn chọn cách máy tính sẽ tắt, hibernate hay stand-by tại hộp What to do (nếu bạn muốn thực hiện ngay thì bấm nút Do Now), chọn thời gian máy tính sẽ tự động thực hiện theo ngày giờ quy định ở nút At preset time (chọn nút Every day để thực hiện mỗi ngày theo giờ đã chọn), chọn khi máy tính không dùng trong bao lâu ở nút Computer inactivity period (chọn nút Each time để thực hiện cách nhau mỗi giờ đã chọn) hay chọn nút Network inactivity period (khi mạng không hoạt động trong một thời gian nào đó).

Các thiết lập còn lại bạn cứ để mặc định (bạn có thể tự tham khảo thêm nếu cần thay đổi các thiết lập khác), sau đó bấm nút SET để bật chức năng tự động, rồi thu nhỏ TOff về khay. Nếu muốn thay đổi lại thời gian, cũng như cách máy tính thực hiện thì bạn hãy chọn lại và bấm nút Change. Để tắt chức năng tự động của TOff thì bạn bấm nút Suspend. Mặt khác, bạn cũng có thể thực hiện nhanh một số chức năng từ menu chuột phải ở biểu tượng tại khay.

Theo TTO

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.