Tonido for Linux

Tải về

3 (1) CodeLathe Miễn phí 258 Ngày: Yêu cầu: Linux

Tonido là một nền tảng mở rộng, được xây dựng để chia sẻ file, cung cấp một loạt các ứng dụng bao gồm hình ảnh, Webshare, Jukebox.

Tonido Photos và Tonido Workspace sử dụng các mạng P2P để trực tiếp đồng bộ hóa hình ảnh và dữ liệu không gian làm việc giữa các thành viên trong một P2P Tonido Group.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 265
  • Lượt tải: 258
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm