UpdateManager

Tải về

3 (1) Goya Dùng thử 205 Dung lượng: 1 Byte Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

UpdateManager là một công cụ tự động import cơ sở dữ liệu dành cho các chuyên gia phát triển. Chương trình sẽ tổ chức hợp lý và tự động hóa việc import một giải pháp dữ liệu “sống” vào phiên bản "Development" trống rỗng trong cùng giải pháp. Lỗi được kiểm tra một cách tự động và toàn diện nên bạn sẽ biết trước mình sẽ mất bước nào và có thể bảo đảm quá trình thực hiện như mong đợi.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 Byte
  • Lượt xem: 216
  • Lượt tải: 205
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: