WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 4000 Win98/ME

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 12 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32,2 MB
  • Lượt xem: 11.354
  • Lượt tải: 11.344
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98
Giới thiệu

Phiên bản v8.4.8 (1034A) hỗ trợ webcam QuickCam® Pro 4000 trong Windows 98

Yêu cầu hệ thống:
Hệ thống của bạn phải đã cài đặt DirectX 9x hoặc hơn trước khi cài đặt phần mềm này

Liên kết tải về