WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 32-bit

Tải về
  • Đánh giá:
    3,4 ★ 24 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 44,8 MB
  • Lượt xem: 18.882
  • Lượt tải: 18.831
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Giới thiệu

Phiên bản v11.0 hỗ trợ webcam QuickCam® Pro 5000

Yêu cầu hệ thống:

Hệ thống của bạn phải đã cài đặt DirectX 9x hoặc hơn và cài đặt IE6 hoặc hơn trước khi cài đặt phần mềm này. Nếu hệ điều hành là Windows XP thì ít nhất phiên bản SP phải đã được cài đặt

Liên kết tải về