WikCoffer

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 150
  • Lượt tải: 145
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K, XP, Vista, 7
Giới thiệu

WikCoffer là một ứng dụng tiên tiến và đáng tin cậy để lưu trữ thông tin như mật khẩu, thông tin nào khác trong cơ sở dữ liệu được mã hóa mạnh mẽ và các cơ sở dữ liệu cũng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Đồng thời nó rất dễ dàng để lấy lại các thông tin bạn đang tìm kiếm.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: