Win Control 7.5 Giới hạn quyền truy cập vào máy tính

Tải về
3 (1) Salfeld Dùng thử 509 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7

Win Control là công cụ hữu hiệu cho phép bạn giới hạn người sử dụng truy cập vào những nguồn tài nguyên hệ thống quan trọng chẳng hạn như control panel, desktop, screensavers và registry. Bạn còn có thể ẩn các entry trong Start menu, giới hạn download trong Internet Explorer,… Hơn nữa, công cụ này cho phép bạn lựa chọn xem chương trình nào có thể khởi chạy hoặc giới hạn đối với mỗi người sử dụng. Thậm chí bạn có thể thiết lập các giới hạn cho từng người hoặc nhóm người sử dụng.

Tính năng:

Giới hạn Start Menu

Ngừng kích hoạt và ẩn tất cả các entry trong Start Menu để người sử dụng của bạn không thể truy cập vào.

Win Control

Giới hạn Control Panel

Làm ẩn và giới hạn tất cả các tùy chọn Control Panel đối với mỗi người sử dụng.

Win Control

Sửa Desktop

Lựa chọn biểu tượng desktop đã sửa và giới hạn các thiết lập tới desktop, chẳng hạn như các tùy chọn screensaver.

Win Control

Giới hạn chương trình

Lựa chọn ứng dụng mà người sử dụng của bạn có thể khởi chạy và những chương trình nào sẽ bị giới hạn.

Win Control

Ẩn ổ đĩa

Làm ẩn các ổ đĩa hệ thống và hệ thống mạng của bạn đối với mỗi người sử dụng.

Win Control

Hệ thống mạng

Giới hạn truy cập vào Network Control Panel như các entry workgroup, giao thức,…

Win Control

Giới hạn IE Explorer

Có thể truy cập trang web nhưng không thể download thông qua các tính năng giới hạn của điều khiển IE.

Win Control

Dưới đây là danh sách các tính năng đầy đủ của Win Control. Gồm có hơn 120 giới hạn, được áp dụng cho từng phiên bản Windows riêng. (Một số giới hạn chỉ có trong 2000/XP, một số chỉ có trong Vista).

Giới hạn Start menu

 • Ngừng kích hoạt Shutdown /Remove từ Start Menu.
 • Gỡ bỏ LogOff khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ Run khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ Search khỏi the Start Menu.
 • Gỡ bỏ My Documents khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ My Pictures khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ My Music khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ Recent Documents.
 • Gỡ bỏ Control Panel và Printer.
 • Gỡ bỏ Help Option khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ Favorites khỏi Start Menu.
 • Gỡ bỏ Common Program Groups khỏi Start Menu.

Giới hạn Desktop

 • Ẩn các thư mục phụ Start Menu.
 • Ẩn All Items trên Desktop.
 • Ẩn biểu tượng Internet Explorer.
 • Ẩn biểu tượng Network Neighborhood.
 • Ngừng kích hoạt Save Settings khi Exit.
 • Ẩn Taskbar Settings trên Start Menu.
 • Ngừng kích hoạt Taskbar Context Menus.
 • Ngừng kích hoạt khả năng Right Click (Click chuột phải) trên Desktop.
 • Gỡ bỏ Start Banner trên Taskbar.
 • Gỡ bỏ File Menu khỏi Explorer.
 • Ẩn Display Properties.
 • Ẩn Display Appearance Page.
 • Ẩn Display Background Page.
 • Ẩn Display Screensaver Page.
 • Ẩn Display Settings Page.
 • Ẩn Remote Administration Page.
 • Ẩn Hardware Profiles Page.
 • Ẩn Device Manager Page.
 • Ẩn File System Button.
 • Ẩn User Profiles Page.
 • Ẩn Virtual Memory Button.

Giới hạn Control Panel

 • Ẩn từng mục Control Panel.

Giới hạn hệ thống mạng

 • Ẩn Entire Network trong Network Neighborhood.
 • Ẩn File and Printer Sharings.
 • Ngừng kích hoạt File Sharing.
 • Gỡ bỏ Map and Disconnect Network Drive Options.
 • Ẩn Workgroup Content khỏi Network Neighborhood.
 • Ngừng kích hoạt Printer Sharing.
 • Ẩn Network Access Control Page.
 • Ẩn Network Identification Page.
 • Ngừng kích hoạt Network Control Panel/Desktop Icon.
 • Ngừng kích hoạt Password Caching.
 • Giới hạn thêm và gỡ bỏ các thành phần hệ thống mạng.
 • Giới hạn những thay đổi tới Advanced Settings.
 • Giới hạn những thay đổi tới thiết lập cấu hình TCPIP nâng cao.
 • Giới hạn xóa các kết nối RAS công cộng.
 • Giới hạn xóa các kết nối RAS.
 • Giới hạn những thay đổi tới Dial-up Preferences.
 • Kích hoạt kết nối hệ thống mạng Windows 2000 cho admin.
 • Giới hạn truy cập vào các thuộc tính bộ phận của kết nối LAN.
 • Giới hạn kết nối và ngắt kết nối LAN.
 • Giới hạn truy cập vào các thuộc tính của kết nối LAN.
 • Ngừng kích hoạt Network Connection wizard.
 • Giới hạn truy cập vào các thuộc tính của kết nối RAS.
 • Giới hạn kết nối và ngắt kết nối RAS.
 • Giới hạn đổi lại tên kết nối RAS công cộng.
 • Giới hạn đổi lại tên kết nối LAN.
 • Giới hạn đổi lại tên kết nối RAS cá nhân.
 • Ngừng kích hoạt các thông số status cho kết nối đang hoạt động.

Giới hạn Run Only

 • Xác định các ứng dụng Run Only, chỉ những EXE này mới có thể khởi chạy.

Giới hạn ổ đĩa

 • Ẩn các ổ đĩa cục bộ hoặc hệ thống mạng trên máy tính.

Giới hạn Internet IE Explorer

 • Ngừng kích hoạt tùy chọn lựa chọn thư mục download.
 • Ngừng kích hoạt click chuột phải menu ngữ cảnh.
 • Ngừng kích hoạt Tools > Internet Options menu.
 • Không thay đổi tới các thiết lập nâng cao.
 • Không thay đổi tới Automatic Configuration.
 • Không thay đổi tới thiết lập tập tin tạm thời.
 • Không thay đổi tới lịch và danh bạ.
 • Không thay đổi tới các giấy phép an ninh.
 • Không thay đổi tới kiểm tra trình duyệt mặc định.
 • Không thay đổi tới màu sắc.
 • Không thay đổi tới các thiết lập kết nối.
 • Ngừng kích hoạt Connection Wizard.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi phông chữ.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi tới thiết lập History.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi tới thiết lập Home Page.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi Language.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi Links.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi Messaging.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi tới Profiles.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi tới thiết lập Proxy.
 • Ngừng kích hoạt thay đổi Ratings.
 • Ngừng kích hoạt Microsoft Wallet (nếu đã cài đặt).
 • Ngừng kích hoạt tất cả các tùy chọn dưới Accessibility.
 • Ẩn General Tab.
 • Ẩn Security Tab.
 • Ẩn Content Tab.
 • Ẩn Connection Tab.
 • Ẩn Programs Tab.
 • Ẩn Privacy Tab.
 • Ẩn Advanced Tab.
 • Không thay đổi các tùy chọn Personal Certificate.
 • Không thay đổi các tùy chọn Site Certificate.
 • Không thay đổi các tùy chọn Publisher Certificate.
 • Không thay đổi Security Levels đối với Internet Zone.
 • Không thêm các trang vào bất kỳ vùng nào.
 • Ngừng kích hoạt AutoComplete cho Webforms.
 • Không bao giờ thông báo để lưu trữ mật khẩu khỏi từ việc hiển thị.
 • Ngừng kích hoạt Internet Connection Wizard.
 • Không thay đổi tới Temporary Internet Files.
 • Ngừng kích hoạt nút Reset web Setting.
 • Ngừng kích hoạt thanh links.
 • Ngừng kích hoạt thanh công cụ.
 • Ngừng kích hoạt khả năng thay đổi lựa chọn thanh công cụ.
 • Ngừng kích hoạt Favorites.
 • Ngừng kích hoạt tùy chọn đóng Internet Explorer.
 • Luôn luôn thông báo người sử dụng khi download tập tin.
 • Ngừng kích hoạt File > New command.
 • Ngừng kích hoạt File > Open command.
 • Ngừng kích hoạt Save As.
 • Ngừng kích hoạt các nút điều hướng Forward và Back.
 • Ngừng kích hoạt Open trong New Window option.
 • Gỡ bỏ Print và Print Preview khỏi File menu.
 • Ngừng kích hoạt tùy chọn Full Screen view.
 • Ngừng kích hoạt khả năng xem trang HTML.
 • Ngừng kích hoạt Find Files command.
 • Ngừng kích hoạt các thay đổi tới thanh trình duyệt.
 • Gỡ bỏ tùy chọn để thay đổi hoặc ẩn thanh công cụ.
 • Ngừng kích hoạt thanh địa chỉ.

Các giới hạn khác

 • Ngừng kích hoạt Active Desktop.
 • Giới hạn thay đổi tới Active Desktop Settings.
 • Ngừng kích hoạt CD-Autorun.
 • Ngừng kích hoạt Balloon Tips (chỉ với XP).
 • Ngừng kích hoạt Folder Options Menu.
 • Ngừng kích hoạt Windows Update.
 • Ngừng kích hoạt Registry Editing Tools.
 • Ngừng kích hoạt Task Manager.
 • Ngừng kích hoạt Addition of Printers.
 • Ngừng kích hoạt Deletion of Printers.
 • Ẩn General and Details Printer Pages
 • Giới hạn truy cập vào Passwords Control Panel.
 • Thiết lập hình nền đã sửa.

Giới hạn Vista

 • Ngừng kích hoạt tính năng User Account Control (Vista).
 • Ngừng kích hoạt Windows Defender (Vista).
 • Ngừng kích hoạt Virtualization of Files and Registry (Vista).
 • Ngừng kích hoạt nhắc nhở mật khẩu Admin (Vista).
 • Ngừng kích hoạt tính năng Windows Sidebar.
 • Ngừng kích hoạt chương trình ghi âm Windows.
 • Ngừng kích hoạt Windows Media Center.
 • Ngừng kích hoạt Windows Calendar.
 • Ngừng kích hoạt Windows Mobility Center.
 • Ngừng kích hoạt chương trình Windows Movie Maker.
 • Ngừng kích hoạt các chức năng Windows Backup.
 • Ngừng kích hoạt tính năng cập nhật Windows.
 • Ngừng kích hoạt các tính năng Windows trong Control Panel > Programs.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 7.5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,7 MB
 • Lượt xem: 546
 • Lượt tải: 509
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

 • Access Boss 🖼️ 132 Công cụ giới hạn thời gian truy cập máy tính

Có thể bạn quan tâm