WindowManager

Tải về

3 (1) DeskSoft Dùng thử 220 Dung lượng: 312 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/XP 64-bit/2003 64-bit/Vista 64-bit/Server 2008 x64/7 64-bit

WindowManager giúp nhớ và khôi phục vị trí và kích thước của các chương trình và các cửa sổ. Ngay cả Windows explorer cũng không thường xuyên khôi phục các cửa sổ vào vị trí trước đó chúng được mở. Đây chính là lúc WindowManager sẽ giúp bạn khôi phục và đặt lại các cửa sổ này theo ý muốn của bạn. Chương trình này cũng có thể giúp bạn khó vị trí và kích cỡ của bất kì cửa sổ nào, để bạn có thể luôn mở chúng tại một điểm duy nhất, bất chấp bạn di chuyển chúng đi đâu. Các cửa sổ có thể tùy biến được và bạn có thê cài đặt một số rule theo ý muốn hoặc cho những cửa sổ được sử dụng nhiều nhất.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 1.7.1 đã có file mở rộng mới, thay đổi từ"dlc" sang "DeskSoftLicense” để tránh việc chúng không tương thích với các chương trình khác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 312 KB
  • Lượt xem: 238
  • Lượt tải: 220
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/XP 64-bit/2003 64-bit/Vista 64-bit/Server 2008 x64/7 64-bit
Liên kết tải về
Link Download chính thức: