Windows Password Recover Kit

Tải về
3 (1) Windows Password Recover Kit Dùng thử 744 Dung lượng: 27,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/2008/Vista/XP/2003/2000/NT/Me/98

Windows Password Recover Kit là công cụ tiện ích cho mọi người dùng, giúp khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu Windows đã bị mất hoặc do người dùng quên. Phần mềm này có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu admin hoặc mật khẩu người dùng dành cho hệ thống Windows 7/2008/Vista/XP/2003/2000, cũng như mở khóa mật khẩu admin Windows 2000/2003/2008 Domain. Với phần mềm này, bạn không còn lo lắng về việc mất mật khẩu Windows nữa. Chỉ cần chạy Windows Password Recover Kit từ đĩa CD hoặc USB để mở khóa hệ thống là bạn đã có thể đăng nhập vào máy tính của mình.

Windows Password Recover Kit

Lamle

  • Ghi Windows Password Recover Kit ra đĩa CD hoặc USB
  • Đặt BIOS để boot từ đĩa CD/DVD hoặc ổ USB

Windows Password Recover Kit

  • Mở khóa hệ thống:

- Cho đĩa mới ghi hoặc USB vào máy tính bị khóa và khởi động lại máy. Chờ cho tới khi phần mềm Windows Password Recover Kit xuất hiện
- Đặt lại mật khẩu Windows: Chọn cơ sở dữ liệu Windows SAM (ví dụ C:\Windows\system32\config\SAM), phần mềm sẽ liệt kê tất cả các tài khoản. Chọn tài khoản bạn cần và kích vào nút Reset để đặt lại mật khẩu.

Windows Password Recover Kit

- Đặt lại mật khẩu Windows Domain: Chọn cơ sở dữ liệu Windows Active Directory (ví dụ C:\Windows\NTDS\ntds.dit), phần mềm sẽ liệt kê tất cả các tài khoản người dùng. Chọn một tài khoản rồi nhấn nút Reset để thay đổi mật khẩu thành Password123.
- Kích nút Restart để khởi động lại máy tính. Giờ đây, bạn đã có thể đăng nhập vào máy tính của mình.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 27,5 MB
  • Lượt xem: 750
  • Lượt tải: 744
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/2008/Vista/XP/2003/2000/NT/Me/98
Liên kết tải về