WinUpdatesList

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 108 KB
  • Lượt xem: 331
  • Lượt tải: 324
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
Giới thiệu

WinUpdatesList sẽ hiển thị danh sách của tất cả các bản cập nhật Windows (Service Packs và Hotfixes) được cài đặt trên máy tính của bạn.

WinUpdatesList

Đối với các bản cập nhật hotfix, tiện ích này cũng hiển thị danh sách các tập tin cập nhật với các hotfixes. Ngoài ra, nó cho phép bạn ngay lập tức mở liên kết web vào trang web Microsoft Web cung cấp thêm thông tin về bản cập nhật được chọn, bỏ cài đặt một bản cập nhật, bản sao các thông tin cập nhật vào clipboard, hoặc lưu nó vào văn bản/tập tin HTML/XML.

WinUpdatesList là một chương trình độc lập, vì vậy nó không yêu cầu bất kỳ cài đặt hoặc file DLL bổ sung. Để bắt đầu sử dụng nó, chỉ cần sao chép nó vào bất kỳ thư mục mà bạn muốn, và chạy nó.

Các cửa sổ chính của WinUpdatesList có 2 tấm: Màn hình ô vuông bên trên danh sách của tất cả các bản cập nhật được cài đặt trên máy tính của bạn. Khi bạn chọn một hotfix trong khung bên trên, màn hình hiển thị cửa sổ bên dưới danh sách các tập tin cài đặt với các hotfix chọn.

Nếu bạn muốn nhận được thêm thông tin về một cập nhật cụ thể, chọn các mục mong muốn trong khung bên trên, và sau đó từ menu File (hoặc từ trình đơn popup) chọn "Open Link Web". Tùy chọn này sẽ mở ra trình duyệt của bạn với một trang Web trong Microsoft, sẽ cung cấp thông tin về bản cập nhật Windows mà bạn chọn.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.