Astro File Manager cho Android

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 48 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 13.756
  • Lượt tải: 24.028
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Astro File Manager cho Android

Tiện ích Astro File Manager sẽ hiển thị một giao diện kiểu thư mục cho điện thoại của bạn, gồm có các thư mục chương trình cho các ứng dụng của các hãng thứ ba và nội dung của các thư mục root hệ thống. Một thanh công cụ dễ sử dụng ở ngay phía trên sẽ giúp bạn điều hướng qua thư mục, ngoài ra chương trình còn có nhiều nút để thực hiện hành động tìm kiếm, chỉnh sửa một entry nào đó, bookmark một thư mục,… Thêm vào đó, Astro File Manager cũng có thể đóng các nhiệm vụ, gửi file như các đính kèm, tạo và lưu các backup cho các ứng dụng của bạn. Bộ quản lý file của Astro có thể nén nhiều file với định dạng ZIP và TGZ.