Nghị định 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 60/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 60/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (14 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 73 KB
 • Ngày Update: 22/06/2013
 • Lượt Download: 3.935

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Xem thêm các thông tin về Nghị định 60/2013/NĐ-CP tại đây

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP Nghị định số 108/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 281

Thông tư số 06/2010/TT-BNV Thông tư số 06/2010/TT-BNV Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Thông tư số 06/2010/TT-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

Quyết định số 2281/QĐ-TTG Quyết định số 2281/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định số 2281/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

Quyết định 358/QĐ-BTP Quyết định 358/QĐ-BTP Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực nghành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định 358/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Thông tư 23/2010/TT-NHNN Thông tư 23/2010/TT-NHNN Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Thông tư 23/2010/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19
Xem thêm Lao động - Tiền lương