Nghị định 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 60/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 60/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (14 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 73 KB
 • Ngày Update: 22/06/2013
 • Lượt Download: 3.960

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Xem thêm các thông tin về Nghị định 60/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 2365/TCHQ-TCCB Công văn 2365/TCHQ-TCCB Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan

Công văn 2365/TCHQ-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Công văn 1075/VPCP-KGVX Công văn 1075/VPCP-KGVX Về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Công văn 1075/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Công văn 1719/BHXH-TCCB Công văn 1719/BHXH-TCCB Hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Công văn 1719/BHXH-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Thông báo 1298/TB-KBNN Thông báo 1298/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013

Thông báo 1298/TB-KBNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Chỉ thị liên tịch 15/2012/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN Chỉ thị liên tịch 15/2012/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN Chỉ thị của Bộ GTVT về chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và bảo đảm an toàn trong dịp tết Quý Tỵ

Chỉ thị liên tịch 15/2012/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62
Xem thêm Lao động - Tiền lương