Nghị định 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 60/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 60/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (14 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 73 KB
 • Ngày Update: 22/06/2013
 • Lượt Download: 3.890

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Xem thêm các thông tin về Nghị định 60/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL Về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 630

Nghị định 17/2013/NĐ-CP Nghị định 17/2013/NĐ-CP Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 17/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.922

Nghị định 102/2013/NĐ-CP Nghị định 102/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 102/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.199
Xem thêm Lao động - Tiền lương