4Videosoft PDF Merger

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 258
  • Lượt tải: 243
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

4Videosoft PDF Merger là công cụ được thiết kế chuyên biệt và hiệu quả để giúp bạn kết hợp một vài file PDF lại thành một file lớn để să xếp hiệu quả hơn, in theo nhóm và lưu lại. Phần mềm này cho phép bạn chọn bất kì phần nào của trang từ file PDF đã được chọn và kết hợp chúng để tạo ra file PDF mới. Thêm vào đó, người dùng cũng có thể xác định xếp hạng trang và lọc trang khi sử dụng phần mềm này để kết hợp file PDF. Phần mềm này cũng cho phép bạn kết hợp lần lượt các file PDF. Do vậy, phần mềm này có thể giúp bạn rất nhiều ngay cả khi không có Adobe Reader hoặc Acrobat.


Các tính năng chính:

• Một công cụ độc lập không yêu cầu Adobe Reader hoặc Acrobat

4Videosoft PDF Merger là phần mềm độc lập, có khả năng hoạt động mà không cần tới Adobe Reader hoặc Acrobat.

• Rất dễ sử dụng

4Videosoft PDF Merger cho phép bạn chọn và sắp xếp lại các trang của file PDF để kết hợp dễ dàng hơn.

• Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Liên kết tải về

Link Download chính thức: