Absolute Color Picker

3 (2) Eltima Software Miễn phí 3.809 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server

Absolute Color Picker là một chương trình giúp bạn chọn các màu sắc bằng bảng nhiều màu khác nhau và chuyển đổi chúng sang kiểu trình bày dựa theo HTML.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 3.825
  • Lượt tải: 3.809
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm