Active Calculator

Tải về
3 (1) Guangming Software Dùng thử 298 Dung lượng: 1 Byte Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64

Active Calculator là một tiện ích mạnh mẽ sẽ giúp bạn đánh giá biểu thức toán học trong ứng dụng của bạn.

Active Calculator

Active Calculator cung cấp chức năng đánh giá như một thành phần ActiveX. Bạn có thể dễ dàng tích hợp nó vào các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ có hỗ trợ phần ActiveX chẳng hạn như: Visual C + +, Visual Basic, Delphi, C + + Builder, . Net như C #, VB.Net, Java, Scripts như Perl, PHP, Python.

Dưới đây là một số tính năng chính của "Active Calculator":

- Hỗ trợ tất cả các biểu thức toán học thông thường.

- Hỗ trợ số học, logic và các phép toán.

- Cho phép tùy chỉnh các biến số và chức năng.

- Tích hợp nhiều chức năng.

- Giá trị trả về là giá trị số hoặc chuỗi.

- Hỗ trợ các số nguyên dài.

- Đi kèm với chương trình là tài liệu hướng dẫn, các ví dụ, cũng như chương trình mẫu.

Tuyết Mai (Theo Guangming Soft)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 Byte
  • Lượt xem: 310
  • Lượt tải: 298
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/2008/Vista64/7/7x64
Liên kết tải về

Link Download chính thức: