Active@ ISO File Manager

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,9 MB
  • Lượt xem: 3.673
  • Lượt tải: 3.662
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Giới thiệu

Active ISO File Manager 4.0 là một phần mềm dùng giao diện thoại ( dialog ), giúp bạn biên tập, chỉnh sửa và ghi những file hình ảnh ISO từ ổ CD/DVD tương thích với các chuẩn ISO 9660/Joliet. Bạn có thể tạo các file ISO từ những ổ đĩa CD/DVD đang chạy hay từ những file và folder đã có sẵn.

Những tham số bằng dòng lệnh được hỗ trợ để tự động hoá quá trình kiểm tra và ghi file ISO. Ngoài ra, nó còn giúp bạn trích xuất các tập tin từ các file ISO cũng như chỉnh sửa nội dung ISO và sau đó tập hợp lại những file hình ảnh ISO .

Đơn giản hoá và tự động hoá quá trình tạo file ISO - tất cả các tham số bạn nhập sẽ được lưu lại thành thiết lập của người sử dụng. Lần tới, khi bạn chạy chương trình - những thiết lập trước đó sẽ xuất hiện trong hộp thoại của chương trình.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.