Active File Compare

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1 MB
 • Lượt xem: 488
 • Lượt tải: 478
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Active File Compare là công cụ tiên tiến để so sánh và đồng bộ hóa bất kì file văn bản nào, nó sẽ báo cáo kết quả của việc so sánh trong 2 cửa sổ bên cạnh nhau trên màn hình, các dòng khác nhau sẽ được đánh dấu với icon màu đặc biệt.

Đây là công cụ tuyệt vời để so sánh các phiên bản mã nguồn bởi nó cho phép bạn chỉnh sửa mã nguồn cũng như hỗ trợ highlight cú pháp đối với các ngôn ngữ lập trình như C++, C#, Java, Visual Basic, Delphi, Object Pascal, SQL, Perl, Assembler, Fortran, Foxpro,... và cho các file HTML, PHP, XML, INI và BAT. Người dùng còn có thể sử dụng nó để quản lý mã nguồn khi một vài lập trình viên có sự thay đổi.

Active File Compare

Các tính năng chính:

 • So sánh các file và folder
 • Thuật toán so sánh tiên tiến và tốc độ nhanh
 • So sánh nội dung của 2 folder
 • Tạo bản báo cáo sự khác biệt của file theo dạng HTML hoặc Unix Driff
 • So sánh các file tồn tại trong dạng Zip, Tar, Gzip
 • So sánh file theo 2 cửa sổ bên cạnh nhau
 • Highlight cú pháp đối với Java, Delphi, Pascal, Visual Basic, SQL, HTML, PHP, XML, Perl, Assembler, Fortran, Foxpro
 • Giao diện đa ngôn ngữ
 • Đồng bộ hóa các phần nhỏ của khác biệt
 • Chỉnh sửa các file và các dòng sau khi so sánh
 • Tìm kiếm văn bản
 • Lọc file
 • Phân loại theo tên, đuôi mở rộng, ngày chỉnh sửa, kích cỡ
 • Copy, chuyển, xóa, đổi tên các file
 • Hỗ trợ file nén Zip, Tar và Gzip.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.