Actual Search & Replace 2.8.3

Tải về
5 (1) DivlocSoft Dùng thử 2.203 Dung lượng: 662 KB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/95/98/2000/2003/XP/Vista

Actual Search & Replace là một công cụ giúp bạn tìm và thay thế văn bản trong bảng tính và chương trình xử lý văn bản, đặc biệt là chức năng thực thi cùng lúc với nhiều file trên máy tính. Bạn có thể chỉ định tìm kiếm theo cụm từ hay từng từ đơn, ngay lập tức tiện ích sẽ lục tìm trong ổ cứng để đưa ra bất kỳ tài liệu nào có từ khóa tương ứng.

Kết quả tìm thấy được đưa ra cùng với những thông tin của file cũng như văn cảnh của từ ngữ, để có thể lựa chọn thay từ mới hay bổ sung thêm chuỗi văn bản sau đó.

Tổng hợp


5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 662 KB
  • Lượt xem: 2.218
  • Lượt tải: 2.203
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/95/98/2000/2003/XP/Vista
Liên kết tải về