Alien Registry Viewer

Tải về
3 (1) LastBit Corp Dùng thử 483 Dung lượng: 439 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Alien Registry Viewer cũng khá giống với ứng dụng RegEdit có trong Windows. Tuy nhiên, không giống với RegEdit, nó hoạt động với các file registry độc lập. Trong khi RegEdit hiển thị nội dụng của registry hệ thống, Alien Registry Viewer làm việc với các file registry copy từ máy tính khác. Alien Registry Viewer có thể rất tiện ích đối với nhân viên quản lý hệ thống hay đối với mục đích kiểm tra máy tính.

Phiên bản hiện tại của Alien Registry Viewer chỉ làm việc trong chế độ read-only, nghĩa là người dùng chỉ có thể xem mà không thể chỉnh sửa các file registry.

Alien Registry Viewer

Sử dụng Alien Registry Viewer

Registry hệ thống có trong một số file. Có 2 file registry trong phiên bản cũ của Windows 95/98/Me: system.dat và user.dat. User.dat có chứa registry HKEY_CURRENT_USER trong khi system.dat có chứa những phần còn lại. Tất cả các file này đều có thể tìm được ở sổ địa chỉ của Windows.

Với những phiên bản mới hơn của hệ điều hành Windows (NT/2000/XP/2003/2008/Vista/Win7), registry hệ thống ở trong những file sau:

NTUSER.DAT – có chứa HKEY_CURRENT_USER. Thông thường, file NTUSER có thuộc tính ẩn, vậy nên nó ẩn trong Explorer. File này được đặt trong folder profile của người dùng.

Tất cả các file sau sẽ ở folder %SysRoot%\System32\config:

SAM. - file này có chứa HKEY_LOCAL_MACHIVE\SAM

SOFTWARE. file này có chứa HKEY_LOCAL_MACHIVE\SOFTWARE

SECURITY. file này có chứa HKEY_LOCAL_MACHIVE\SECURITY

COMPONENTS. - file này có chứa HKEY_LOCAL_MACHIVE\COMPONENTS

BCD-TEMPLATE - file này có chứa HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000

SYSTEM. file này có chứa tất cả các key của HKEY_LOCAL_MACHIVE (ví như SYSTEM).

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 439 KB
  • Lượt xem: 495
  • Lượt tải: 483
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: