Action Script Viewer

Tải về

2,7 (6) Manitu Group Dùng thử 4.612 Dung lượng: 735,6 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Action Script Viewer cho phép khảo sát script nhúng trong file SWF (Shockwave Flash4/5), các script sẽ được biên dịch ngược và chuyển đổi thành text để có thể xem, lưu vào file hay copy vào clipboard. Có thể nhập text trực tiếp vào Flash.

Theo Echip

2,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 735,6 KB
  • Lượt xem: 4.511
  • Lượt tải: 4.612
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức: