Altarsoft Downloader 1.4

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 613 KB
  • Lượt xem: 1.955
  • Lượt tải: 1.943
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Altarsoft Downloader là môt ứng dụng phần mềm miễn phí mà cho phép bạn dễ dàng tải về các file và trang web từ internet. Nó có thể tiếp tục lại các tải về nếu kết nối bị đứt. Các file sẽ đươc lưu trong các thư mục khác nhau, phụ thuộc vào loại file (văn bản, hình ảnh, âm nhạc, video, phần mềm, lưu trữ, khác). Chương trình cũng có thể tải về các hình ảnh với số tăng dần trong tên file.

Theo Softpedia

Liên kết tải về

Link Download chính thức: