Âm lịch tra cứu for Android 1.0.1 Tra cứu lịch

Tải về
 • Đánh giá:
  3,9 ★ 7 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 80 KB
 • Lượt xem: 613
 • Lượt tải: 565
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 2.1 trở lên
Giới thiệu

Bảng giúp tra cứu nhanh việc chuyển đổi giữa năm âm lịch và dương lịch. Ngoài ra, tùy theo thiết định, có thể hiển thị năm nhuận, tuổi trên bảng.

Âm lịch tra cứu for Android

Nếu trong máy có cài ứng dụng Android Calendar Việt thì có thể khởi động ứng dụng này khi chọn (nhấn vào) một năm bất kì. Tất nhiên bạn có thể tắt chức năng gọi ứng dụng này trong phần thiết định của chương trình.

Âm lịch tra cứu for Android

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo