ApinSoft JPG to PDF Converter

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 691 KB
  • Lượt xem: 494
  • Lượt tải: 480
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

ApinSoft JPG to PDF Converter là một ứng dụng giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi các file hình ảnh (như JPG, PNG, GIF, BMP, ICON, EMF, WMF và tập tin TIFF) vào một tập tin PDF duy nhất.

ApinSoft JPG to PDF Converter

Tính năng của "ApinSoft JPG to PDF Converter":

- Hỗ trợ chuyển đổi PDF: JPG sang PDF, PNG sang PDF, GIF sang PDF, BMP sang PDF, ICON sang PDF, EMF sang PDF, WMF sang PDF, TIFF sang PDF, và tất cả hình ảnh sang PDF cùng một lúc.

-Không yêu cầu cài đặt bất kỳ chương trình Adobe Acrobat hoặc chương trình xử lý ảnh nào khác trên máy tính của bạn.

- Có thể chuyển đổi một hình ảnh vào một tập tin PDF, và cũng có thể kết hợp nhiều hình ảnh vào một tập tin PDF.

- Có thể thiết lập các thuộc tính và chất lượng hình ảnh của tập tin PDF.

- Có thể thiết lập các thuộc tính tập tin PDF như: Tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa, thời gian tạo, thời gian đã sửa đổi...

- Có thể chuyển đổi rất nhanh và kích thước tập tin chuyển đổi nhỏ.

- Hỗ trợ kéo và thả.

Tuyết Mai (Theo ApinSoft)

Liên kết tải về