🖼️ ApinSoft PDF to Text Converter Chuyển đổi PDF sang văn bản

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft PDF to Text Converter là công cụ có thể trích xuất văn bản từ tài liệu PDF mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ chương trình bên thứ ba, chẳng hạn như Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

🖼️ ApinSoft PDF to Slideshow Converter

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft PDF to Slideshow Converter là ứng dụng để chuyển đổi tập tin PDF sang tập tin EXE trình chiếu theo dạng slide.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 565

🖼️ ApinSoft PPT PPTX to Image Converter

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft PPT PPTX to Image Converter là một ứng dụng giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi các file PowerPoint định dạng PPT hoặc PPTX sang tập tin hình ảnh như: JPG, PNG, GIF, BMP, TGA, PCX, RLE, EMF, WMF, TIFF....
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 391

🖼️ ApinSoft Access DB Properties Extractor

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft Access DB Properties Extractor là một ứng dụng giúp bạn truy cập để xem thuộc tính tập tin MDB hoặc ACCDB và xuất tất cả các tập tin PDF vào tập tin CSV.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

🖼️ ApinSoft JPG to PDF Converter

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft JPG to PDF Converter là một ứng dụng giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi các file hình ảnh (như JPG, PNG, GIF, BMP, ICON, EMF, WMF và tập tin TIFF) vào một tập tin PDF duy nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 480

🖼️ ApinSoft PDF Properties Extractor

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft PDF Properties Extractor là một ứng dụng giúp bạn xem thuộc tính tài liệu PDF và xuất chúng vào một tập tin CSV.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

🖼️ ApinSoft PDF to Image Converter

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft PDF to Image Converter là ứng dụng giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi file PDF sang file định dạng hình ảnh phổ biến như : JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, EMF, EMF +, TIF và các tập tin TIFF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ ApinSoft Files Thumbnail Extracter

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft Files Thumbnail Extracter là một tiện ích tiện dụng được thiết kế để trích xuất hàng loạt hình thu nhỏ từ các tập tin hình ảnh. Windows Explorer có thể hiển thị các tập tin và thư mục bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490

🖼️ ApinSoft PDF to EXE Converter Pro

🖼️
 • Phát hành: ApinSoft
 • ApinSoft PDF to EXE Converter Pro là một ứng dụng giúp bạn chuyển đổi file PDF sang file tự chạy EXE. Các tập tin EXE có thể được sao chép vào máy tính nào đó và sẽ chạy trên máy tính bất kỳ, mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác nữa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 986