ApkListUpper For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 36 KB
  • Lượt xem: 317
  • Lượt tải: 312
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

ApkListUpper là ứng dụng giúp bạn liệt kê các ứng dụng được cài đặt trong một thiết bị đầu cuối Android, và kết quả đầu ra trong một danh sách của HTML.

Các tính năng:

- Liệt kê danh sách các ứng dụng được cài đặt.

- Xuất danh sách các ứng dụng ra HTML.

- Tự động xuất từ khi khởi động.

ApkListUpper For Android

Tuyết Mai (Theo Android Market)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: