🖼️
 • ApkListUpper For Android

 • ApkListUpper là ứng dụng giúp bạn liệt kê các ứng dụng được cài đặt trong một thiết bị đầu cuối Android, và kết quả đầu ra trong một danh sách của HTML.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Presenter For Android

 • Presenter For Android là phần mềm hỗ trợ bài thuyết trình của bạn, phần mềm này rất dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WakeLocker For Galaxy S

 • WakeLocker For Galaxy S là ứng dụng có thể thay đổi các thiết lập của một thiết bị đầu cuối đã mất. Galaxy S không có mục thiết lập "Settings -> Applications -> Development -> Stay awake".
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • iSdBackup For Galaxy/Optimus2X

 • iSdBackup For Galaxy/Optimus2X là công cụ sao lưu dữ liệu lưu trữ cho Galaxy S, Galaxy Tab và Optimus 2X.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PcAutoWaker For Android

 • PcAutoWaker có khả năng khởi động máy tính từ xa thông qua chức năng Wake on LAN đã được kích hoạt sẵn, với điều kiện máy tính đó kết nối qua Access Point đã được thiết lập.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu