🖼️ ApkListUpper For Android

🖼️
 • Phát hành: LoriAYANE
 • ApkListUpper là ứng dụng giúp bạn liệt kê các ứng dụng được cài đặt trong một thiết bị đầu cuối Android, và kết quả đầu ra trong một danh sách của HTML.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

🖼️ Presenter For Android

🖼️
 • Phát hành: LoriAYANE
 • Presenter For Android là phần mềm hỗ trợ bài thuyết trình của bạn, phần mềm này rất dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 393

🖼️ WakeLocker For Galaxy S

🖼️
 • Phát hành: LoriAYANE
 • WakeLocker For Galaxy S là ứng dụng có thể thay đổi các thiết lập của một thiết bị đầu cuối đã mất. Galaxy S không có mục thiết lập "Settings -> Applications -> Development -> Stay awake".
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 402

🖼️ iSdBackup For Galaxy/Optimus2X

🖼️
 • Phát hành: LoriAYANE
 • iSdBackup For Galaxy/Optimus2X là công cụ sao lưu dữ liệu lưu trữ cho Galaxy S, Galaxy Tab và Optimus 2X.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

🖼️ PcAutoWaker For Android

🖼️
 • Phát hành: LoriAYANE
 • PcAutoWaker có khả năng khởi động máy tính từ xa thông qua chức năng Wake on LAN đã được kích hoạt sẵn, với điều kiện máy tính đó kết nối qua Access Point đã được thiết lập.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 621