Asus P5B V5.10.02.6240 Windows XP 64bit

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 11,4 MB
  • Lượt xem: 4.436
  • Lượt tải: 4.417
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP 64bit
Giới thiệu

SoundMAX Audio Driver v5.10.02.6240 for Windows XP 64bit(WHQL)

1. Fix system still records noise via stereo mix when all input volume have been set to zero.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo