Asus P5B 8.0.1.1002

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 3.418
  • Lượt tải: 3.404
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win2K / WinXP / Win2003 / WinXP 64bit / Win2003 64bit
Giới thiệu

Intel Chipset Inf Update Program v8.0.1.1002 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003 & 64bit XP(WHQL)/2003.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo