AV VoizGame

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 17 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 22,4 KB
  • Lượt xem: 6.612
  • Lượt tải: 6.598
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
Giới thiệu

AV VoizGame 6.0 là một công cụ Online Game Chat cho phép bạn điều khiển giọng nói của bạn để phù hợp với tính cách nhân vật trong game của bạn. Chương trình này có thể làm việc với nhiều ứng dụng chat khác nhau trong Game zone và cho phép bạn thay đổi giọng nói của bạn trong thời gian thực.

AV VoizGame

Theo afublog

Liên kết tải về

Link Download chính thức: