Báo cáo lỗ và lãi Template báo cáo lỗ và lãi

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 49,3 KB
  • Lượt xem: 1.455
  • Lượt tải: 1.181
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Hãy dùng mẫu này để tạo báo cáo lỗ và lãi toàn diện cho công ty của bạn. Mẫu tự động tính toán tỷ lệ phần trăm thay đổi so với kỳ trước và so với dự toán. Định dạng có điều kiện giúp tạo sự chú ý trực quan tới những mục cần lưu ý.

Báo cáo lỗ và lãi

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: