Báo cáo PivotTable cho khách hàng Template Báo cáo PivotTable cho khách hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 66,2 KB
  • Lượt xem: 222
  • Lượt tải: 190
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Nhiều chuyên gia phân tích dữ liệu cho hiệu suất công ty, xu hướng và cơ hội. Đây là một bảng tương tác nhanh chóng kết hợp và so sánh lượng lớn dữ liệu. Tìm hiểu cách so sánh các khách hàng của bạn với mẫu bảng dữ liệu PivotTable.

Báo cáo PivotTable cho khách hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về