Báo cáo nhân viên bán hàng Template Báo cáo nhân viên bán hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 27,2 KB
  • Lượt xem: 1.163
  • Lượt tải: 965
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Nhiều chuyên gia phân tích dữ liệu cho hiệu suất công ty, xu hướng và cơ hội. Mẫu này là một bảng tương tác nhanh chóng kết hợp và so sánh lượng lớn dữ liệu. Tìm hiểu cách để so sánh hiệu suất của nhân viên bán hàng của bạn với mẫu datasheet PivotTable.

Lưu ý: Khi bạn mở mẫu này, một hộp thoại sẽ được hiển thị mà nói rằng bảng tính này truy cập dữ liệu bên ngoài. Lựa chọn của bạn trong hộp thoại này không ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc chức năng của mẫu.

Báo cáo nhân viên bán hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về