Phân tích lợi nhuận khách hàng Template Phân tích lợi nhuận khách hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,8 KB
  • Lượt xem: 356
  • Lượt tải: 253
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Xác định lợi nhuận của khách hàng với mẫu này để theo dõi hoạt động khách hàng, doanh thu và giá vốn hàng bán cho mỗi phân khúc khách hàng. Tóm tắt số liệu đồ thị cho một đánh giá trực quan nhanh chóng của chi phí so với lãi, lỗ.

Phân tích lợi nhuận khách hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về