Báo cáo tổng kết ngân sách Template Báo cáo tổng kết ngân sách

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 15,1 KB
  • Lượt xem: 167
  • Lượt tải: 123
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này sẽ giúp các nhà quản lý điều hành và các nhóm tài chính đánh giá tài chính quan trọng, điều hành và các số liệu cạnh tranh như một phần của một đánh giá công việc hàng tháng. Mẫu bao gồm xây dựng trong các công thức mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng tạo ra một bản chụp chính xác và đáng tin cậy kết quả hàng tháng tổ chức của ngân sách và thực tế.

Báo cáo tổng kết ngân sách

Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về