Bubbels

2,3 (4) ePlaybus Miễn phí 2.321 Dung lượng: 563,1 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

Bubbels là trò chơi với một bảng bong bóng nhiều màu sắc khác nhau. Chỉ cần 1 lần click là bong bóng sẽ được khởi động.

Bubbels

Nếu bạn tạo thành một nhóm 3 bong bóng hoặc nhiều hơn có màu sắc giống nhau, những bong bóng ấy sẽ biến mất.

Dần dần, bảng bong bóng đi xuống. Mục tiêu của bạn là không để bảng bong bóng ấy đi xuống mức cuối cùng. Nếu bạn loại bỏ một nhóm bong bóng, tất cả các bong bóng được đặt dưới nhóm này được loại bỏ.

Đặng Hương

2,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 563,1 KB
  • Lượt xem: 2.335
  • Lượt tải: 2.321
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Liên kết tải về
Game đã không còn được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm