Bump for Android Chia sẻ thông tin khi chạm hai điện thoại với nhau

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 688
  • Lượt tải: 663
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

Bump - hai điện thoại với nhau để chia sẻ hình ảnh, địa chỉ liên lạc, và các ứng dụng!

Sử dụng Bump để chia sẻ thông tin liên lạc và hình ảnh bằng cách đơn giản chạm hai điện thoại với nhau. Chỉ cần chọn những gì bạn muốn gửi, sau đó chạm điện thoại của bạn với điện thoại một người khác. Bây giờ, bạn có thể nhắn tin với bạn bè của mình, không chỉ người gần bạn - mà chỉ cần add thêm họ như một người bạn (trong chương trình Bump) và có thể gửi tin nhắn ngay.

• Liên hệ chia sẻ: Chia sẻ thông tin liên lạc của bạn, kết nối trên Facebook, Twitter và LinkedIn
• Chia sẻ hình ảnh: Chia sẻ hình ảnh với bạn bè và gia đình
• Tìm bạn bè: Tìm bạn bè ở chung với những người bạn từ các mạng xã hội của bạn và địa chỉ điện thoại liên lạc
• Thiết bị sao lưu: Di chuyển giữa các địa chỉ liên lạc và thiết bị hình ảnh
• Chia sẻ ứng dụng: Chia sẻ khuyến nghị ứng dụng.

Bump for Android

Bump for Android

Phương Lan

Liên kết tải về

Link Download chính thức: