Chụp ảnh màn hình là những phần mềm hỗ trợ người dùng chụp lại toàn bộ, một phần hoặc một cửa sổ làm việc nào đó trên màn hình máy tính. Có rất nhiều cách chụp ảnh màn hình nhưng sử dụng những phần mềm chuyên dụng sau sẽ giúp cho công việc này đơn giản và tối ưu hơn rất nhiều.