Conexant HCF Generic Modem PCI Win2K

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 706 KB
  • Lượt xem: 2.890
  • Lượt tải: 2.888
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K
Giới thiệu
Cài đặt HCF Generic Modem trên Win2K

1. Giải nén file driver modem

Sau khi download xong driver HCF cho Win 98SE, giải nén driver từ file HCFp_Win2k.zip.

2. Nâng cấp driver modem hiện tại

- Kích đúp lên file HXFsetup.exe trong "C:\HCF Modem". Nếu cửa sổ "Add new hardware wizard" hỏi vị trí của driver, hãy thực hiện theo các bước sau.

- Chọn Yes khi cửa sổ "Digital Signature Not Found" xuất hiện.

- Kích Next.

-Chọn "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" và kích Next.

- Kích lên Have Disk

- Nhập vào "C:\HCF Modem" và kích Next.

- Hãy chắc chắn tên thiết bị là "Generic - HCF PCI Modem" và kích Next

- Chọn Yes trong "Update Driver Warning" và kích Next.

- Chọn Yes khi cửa sổ "Digital Signature Not Found" xuất hiện.

- Kích Finish khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo