Planet MI-560CS-PCI Bus V.92 Internal Software Modem (WinNT)

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 6 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Lượt xem: 10.820
 • Lượt tải: 10.804
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT
Giới thiệu

MI-560CS - 56K Fax/Modem PC Card

 • Tương thích với PCI 2.1/2.2
 • Tương thích với chuẩn V.92 56Kbps ITU
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo