Constrictor

Tải về

3 (1) Stick Software Dùng thử 157 Dung lượng: 436 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X

Constrictor là một công cụ chụp nhanh màn hình dành cho Mac OS X 10.4 trở lên (người dùng 10.3.x trở xuống sẽ phải sử dụng Constrictor 2.3). Phần mềm này cung cấp các khung có thể di chuyển, chỉnh sửa kích cỡ có thể nổi trên các cửa sổ khác.

Như bạn có thể thấy, khung này rất rõ ràng, thế nên bạn có thể thấy Desktop và icon qua khung. Hình khối ở bên và góc là nơi bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa kích cỡ của khung. Một khi đã đặt được vị trí của khung vào nơi bạn mong muốn, bạn có thể tạo bao nhiêu bản chụp màn hình cũng được, dựa theo nhu cầu của bạn ở nơi đó, với rất nhiều lựa chọn đối với “giao diện” của bản chụp. Ví dụ, bạn có thể chia kích cỡ của bản chụp để có kích cỡ nhỏ hơn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 436 KB
  • Lượt xem: 163
  • Lượt tải: 157
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Liên kết tải về
Link Download chính thức: