Danh mục đầu tư tài chính Template Danh mục đầu tư tài chính

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 72 KB
  • Lượt xem: 271
  • Lượt tải: 200
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này có chứa một ứng dụng Excel cho các văn phòng kết nối với dữ liệu Internet. Nó cho phép bạn thêm và theo dõi các cổ phiếu và vốn trong danh mục đầu tư của bạn. Mẫu bao gồm dấu ngoặc kép, bảng xếp hạng, và tất cả các tin tức mới nhất về vị trí của bạn biếu không. Tùy chỉnh các lĩnh vực mà bạn muốn xem trong bảng bằng cách sử dụng tính năng kéo và thả. Kiểm soát các khoản đầu tư của bạn.

Danh mục đầu tư tài chính

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về