Bảng cân đối với nguồn vốn lưu động Template Bảng cân đối với nguồn vốn lưu động

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 59,1 KB
  • Lượt xem: 393
  • Lượt tải: 326
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sự cân bằng này tấm mẫu cho phép theo dõi tài sản và nợ phải trả và tính toán một số chỉ số dựa trên những tài sản và nợ phải trả.

Bảng cân đối với nguồn vốn lưu động

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về