Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng Template Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 58,8 KB
  • Lượt xem: 669
  • Lượt tải: 420
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Bảng tính này là một công cụ quản lý tài khoản đơn giản. Mục đích của nó là tạo ra được cải thiện và phù hợp quyết định khi đánh giá các mối quan hệ khách hàng để cho phép duy trì một doanh nghiệp có lợi nhuận.

Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về