DBeaver for Linux (64-bit)

Tải về

3 (1) JKISS Miễn phí 311 Dung lượng: 23 MB Ngày: Yêu cầu: Linux 64-bit

DBeaver 1.3.2 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.

DBeaver hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, Java DB, …

Một số tính năng của DBeaver:

- Chạy các câu lệnh SQL, SQL script
- Tô màu cú pháp cho câu lệnh SQL, tự động đổi màu tùy theo cơ sở dữ liệu đang làm việc
- Hỗ trợ tự động hoàn thành câu lệnh SQL khi soạn thảo
- Tập trung vào việc quản lí bộ nhớ, rất ít tốn RAM
- Các thao tác cơ sở dữ liệu được được thực hiện ở chế độ non-blocking, nếu bạn thực hiện thao tác mà remote database không phản hồi trong một lúc lâu thì vẫn không làm treo DBeaver.
- Dễ dàng tạo biểu đồ E-R của cở sở dữ liệu
- Hỗ trợ đặc biệt cho BLOB và CLOB, bạn có thể dễ dàng xem các đối tượng như thế trong cửa sổ resultset. Nếu một số cột của cơ sở dữ liệu chứa hình ảnh ở định dạn CLOB, bạn có thể xem chúng bằng DBeaver.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 23 MB
  • Lượt xem: 327
  • Lượt tải: 311
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux 64-bit
Liên kết tải về
Link Download chính thức: