Digitzone PDF to PNG Converter Chuyển đổi PDF sang PNG

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 594
  • Lượt tải: 582
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Digitzone PDF to PNG Converter công cụ chuyển đổi PDF sang hình ảnh PNG và không yêu cầu Adobe Acrobat hay chương trình thứ 3 hỗ trợ. PDF to JPEG Converter hỗ trợ chuyển đổi tài liệu PDF sang hình ảnh PNG với DPI khác nhau.

Digitzone PDF to PNG Converter

Tính năng:

• PDF to PNG Converter hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, bạn có thể chuyển đổi hàng trăm tài liệu PDF cùng 1 lúc.

• Tốc độ chuyển đổi nhanh.

• Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý,...

• Hỗ trợ font chữ CIDFont, Type1,Type 3,TrueType và các phông chữ nhúng.

• Hỗ trợ xuất hình ảnh PNG với 72-800 dpi.

• Hỗ trợ chạy từ chế độ dòng lệnh.

• Hỗ trợ PDF 1.7 (trước đây chỉ được hỗ trợ bởi Acrobat 7.0 trở lên).

Đặng Hương

Liên kết tải về