Display Maestro for Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 7 MB
 • Lượt xem: 578
 • Lượt tải: 571
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/Server/10.6/10.5 PPC/Intel
Giới thiệu

Display Maestro giúp bạn có quyền quản lý đầy đủ các hiển thị cố định, cho phép sử dụng tất cả các độ phân giải hiện có. Điều này được thực hiện bằng cách “phớt lờ” cài đặt của hệ điều hành trong việc ẩn các độ phân giải không an toàn. Điều này thực sự tuyệt vời khi chạy các game yêu cầu chế độ 256-color và không tự động chuyển chiều cao màn hình giúp bạn. Mac OS X 10.5 Leopard đã loại bỏ khả năng cài đặt chế độ 256 color trong bảng Preferences được tích hợp sẵn, nhưng tính năng này hiện đã được “giải phóng” bởi Display Maestro. Chương trìn này là một ứng dụng nhỏ có thể cấu hình chạy khi đăng nhập và hoạt động “êm đềm” trong thanh menu. Khi thoát chương trình, Display Maestro sẽ tự động chuyển lại về độ phân giải trước khi chương trình chạy.

Phiên bản mới này có:

 • Tính năng mới: SmartCrashReports đã bị loại bỏ và được thay thế bằng độ phân giải hữu ích hơn với người dùng.
 • Tính năng mới: Thêm nhiều hỗ trợ hơn trong cửa sổ chưa được giải phóng.
 • Vá lỗi: Con trỏ lựa chọn được chuyển xuống cuối mục văn bản.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.