Mẫu phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự Mẫu phiếu kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 296,5 KB
  • Lượt xem: 1.011
  • Lượt tải: 459
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự - Mẫu phiếu kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự được chúng tôi tổng hợp mới và chi tiết nhất. Mẫu phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự là một trong những biểu mẫu cần có trong hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự, bao gồm các tiêu chuẩn về sức khỏe, căn cứ vào đó để tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Mẫu phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

HUYỆN ………………….

………………....................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

 

 

Ảnh 3*4

 

 

PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 

 

Họ và tên:........................................... Sinh ngày:............... Nam, Nữ:.............

Nghề nghiệp trước khi nhập ngũ:.................... Giấy CMND số:.......................

Họ và tên bố:................................. Năm sinh..............: Nghề nghiệp:..............

Họ và tên mẹ:...................... Năm sinh: ,.........................Nghề nghiệp:...........

Nguyên quán:................................................................................................

Trú quán:.......................................................................................................

Tiền sử bệnh::.................................................................................................

Gia đình:.:.....................................................................................................

Bản thân:.:.....................................................................................................

Tôi xin cam đoan khai đúng lý lịch và tiền sử bệnh của tôi.

XÁC NHẬN LÝ LỊCH
CỦA ĐỊA PHƯƠNG

XÁC NHẬN TIỀN SỬ BỆNH
CỦA Y TẾ CƠ SỞ

Ngày.......tháng......năm........
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN :

1.Khám sức khỏe:

Cao :........./.....cm;

Nặng:....../..... kg;

Vòng ngực TB:.........../..........cm.

Huyết áp: ......./...................mmHg;

Mạch:........../.........lần/phút.

Thị lực:

- Không kính:

Mắt phải: ............/........;

Mắt trái:.........../.......

- Có kính:

Mắt phải: .........../.........;

Mắt trái:........./..........

Thính lực:

- Nói thường:

Tai phải: ........./......... m;

Tai trái ......./..........m.

- Nói thầm:

Tai phải: ..../......... m;

Tai trái......./.......... m.

 

Chỉ tiêu

KẾT QUẢ KHÁM TUYỂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

KẾT QUẢ KHÁM PHÚC TRA TẠI ĐƠN VỊ

Điểm

Lý do

Y, BS khám

(Ký, họ tên)

Điểm

Lý do

Y, BS khám

(Ký, họ tên)

Thể lực

           

Mắt

           

Tai mũi họng

           

Răng hàm mặt

           

Nội khoa

           

Tâm thần kinh

           

Ngoại khoa

           

Da liễu

           

KQ xét nghiệm (nếu có)

           

Kết luận

           

Ngày.......... tháng....... năm.............

Chủ tịch Hội đồng KSK NVQS huyện

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ngày........... tháng........... năm...............

Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra SK

(Ký tên, đóng dấu)

 

  

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP

 Phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự:

- Mẫu phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự được in trên giấy trắng khổ A4, phông chữ 13.

- Phiếu gồm 02 trang:

+ Trang 1 in theo chiều đứng của tờ giấy A4, gồm: sơ yếu lý lịch, tiền sử bệnh tật; kết quả khám chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, mạch, huyết áp, thị lực, thính lực. Riêng phần kết quả khám, tại mỗi chỉ tiêu được chia làm 2 phần cách nhau bằng nét sổ (/), phần bên trái nét sổ do Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện ghi, phần bên phải nét sổ do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân ghi.

+ Trang 2 in theo chiều ngang của tờ giấy A4: là phần khám các chuyên khoa và kết quả xét nghiệm (nếu có), được chia làm 2 phần riêng cách nhau một vạch dọc kép, phần bên trái cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện và phần bên phải cho Hội đồng khám sức khoẻ (khám phúc tra) của đơn vị nhận quân.

- Khi khám các chuyên khoa, sau khi cho điểm, yêu cầu các y, bác sĩ khám ký và ghi rõ họ tên.

- Kết quả khám có giá trị trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày khám (ngày ký, đóng dấu kết luận của Chủ tịch Hội đồng khám sức khoẻ).

Liên kết tải về