280 Slides

Link Truy cập 280 Slides chính:
🖼️
🖼️
  • Online Convertion

  • Online Convertion là một dịch vụ chuyển đổi đơn vị trực tuyến có giao diện rất đơn giản, hỗ trợ gần 5000 đơn vị và 50000 phép chuyển đổi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Neevia Document Converter

  • Neevia's Document Converter có thể chuyển đổi bất cứ tài liệu nào của Word, bảng tính của Excel hay file thuyết trình của PowerPoint sang định dạng PDF và tập tin hình ảnh tuỳ vào mục đích của bạn với kết quả y hệt file gốc.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Teaching English in Vietnam

  • Trang web song ngữ Teaching English in Vietnam được thiết kế dành riêng cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm văn phòng