ABBYY FineReader 12 Professional Edition

Tải xuống ABBYY FineReader 12 Professional Edition

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Aostsoft Image to Word OCR Converter 3.8 Chuyển đổi hình ảnh sang Word

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft Image to Word OCR Converter là công cụ có thể trích xuất văn bản từ hình ảnh như JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, PSD, EMF, WMF, DCX, PCX, JP2, J2K vv, và chuyển đổi thành Word (*. DOC, *. DOCX, *. DOCM).
 • windows Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

🖼️ Aostsoft PDF to Excel Converter Chuyển đổi PDF sang định dạng Excel

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft PDF to Excel Converter 3.8.4 là một công cụ chuyển đổi PDF tuyệt vời để chuyển đổi PDF sang định dạng Excel và tạo các file PDF để có thể chỉnh sửa trong Excel (* XLS, *. XLSX, *. Xlsm).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.735

🖼️ Abex All to Text Converter 3.2 Chuyển đổi tài liệu sang văn bản

🖼️
 • Phát hành: Abexsoft
 • Abex All to Text Converter là công cụ chuyển đổi Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF, HTML sang text...
 • windows Version: 3.2

🖼️ Quick PDF Tools 2.1 Công cụ chỉnh sửa file PDF

🖼️
 • Phát hành: Debenu
 • Quick PDF Tools là một công cụ thao tác PDF mạnh mẽ trong việc cung cấp nhiều lựa chọn cần thiết như chỉnh sửa siêu dữ liệu, hợp nhất các file, chỉnh sửa và xóa các trang từ file pdf, thêm hoặc loại bỏ mật khẩu, chuyển đổi hình ảnh sang PDF.
 • windows Version: 2.1.6.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.575

🖼️ PDF to DXF JPG TIFF Converter Phần mềm chuyển đổi PDF sang DXF, JPG và TIFF

🖼️
 • Phát hành: Blue Label Soft
 • PDF to DXF JPG TIFF Converter là một ứng dụng tiện dụng giúp chuyển đổi tập tin PDF sang các định dạng: DXF, JPG và TIFF.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 445
Xem thêm Chuyển đổi văn bản